Skabb

Skabb är ett litet kvalster, c:a 0,4 mm långt, som lever i huden. De är vanligast förekommande hos djur, men även människan kan drabbas, vilket blir allt vanligare.

Skabb på människor – är det vanligt?

De flesta har någongång hört talas om rävskabb, men få vet att även människa kan drabbas. Årligen smittas över 300 miljoner världen över. Skabb är vanligast i länder där nedsatt immunförsvar förekommer, bl.a. pga aids, tuberkulos eller undernäring. Att skabb direkt skulle orsakas av dålig hygien eller fattigdom stämmer däremot inte. Liksom att drabbas av löss, så är det sällan något man pratar öppet om. Men det är egenligen inte konstigare att drabbas av bakterier eller virus som ger en infektion.

Symtom hos människa med skabb

 • Utslag – Skabb ger i sig inte speciellt mycket hudutslag. Kvalstren gräver gångar i huden som blir lätt infekterade, men de är knappt synliga för blotta ögat. Däremot kliar de intensivt, och efterhand uppstår rivmärken och lätt sårbildning. Därför är det lätt att missta skabb för vanligt eksem. Kan man se insekten med blotta ögat rör det sig sannolikt om något annat, exempelvis ett fästingbett.
 • Klåda – Symtomen kommer smygande. Det tar upp till 4 veckor efter att man smittats innan klådan uppkommer. Man kan lindra symtomen med hydrokortison (receptfri kortisonsalva), men det tar ej död på kvalstern. Eftersom hydrokortison också rekommenderas för många nytillkomna eksem, finns risk att man maskerar symtomen. Många får därför felaktig  diagnos.

Om du misstänker att du lider av skabb och inte tycker att du blivit undersökt, be i så fall din doktor att verkligen inspektera huden med förstoringsglas. Det räcker inte att snabbt titta på utslag för att säkert  kunna utesluta skabb.

skabb på människor

Gångar efter skabb. (Bilden är kraftigt förstorad)

Vid inspektionmed förstoringsglas ser man ”gångarna” som skabben orsakat,  och man kan även se enstaka  skabb. Ibland krävs att läkaren försiktigt ”rispar” på huden med en nål för att kunna lokalisera kvalstren. Det gör inte speciellt ont, men små barn kan naturligtvis tycka det är obehagligt.

Hur smittar skabb

Det krävs i regel direktkontakt för att bli smittad. Skabb hoppar inte, eller flyger genom luften. Man kan bli smittad via textilier, t.ex via sängkläder. Det är inte särskilt stor risk att bli smittad via säten i bussen eller tunnelbanan.

Smittvägar:

 • Nära kroppskontakt
 • Sängkläder
 • Klädesplagg
 • Handdukar
 • Solarium

Behandling av skabb

Det finns bra medel mot skabb, men det är också viktigt att sanera kläder och sängkläder. Annars kommer smittan garanterat tillbaka. Tänk på att att tvätta vid minst 60 grader. Behandlingen  är inte helt lätt att gneomföra, läkemedlet måste nämligen:

 • Smörjas in över hela kroppen
 • sitta kvar i 24 timmar (om man duschar, eller blir blöt, måste man applicera igen)
 • Upprepas under flera dagar
 • Hydrokortison (lindrar klådan, men tar ej bort själva skabben)

Tenutex

Denna salva mot skabb är mycket effektiv. Klådan försvinner i regel först efter 2-3 veckor efter behadlingsstart. Detta beror på att kvalstren fortfarande finns kvar i huden. Kroppens immunförsvar jobbar för att ta hand om resterna av skabben. På samma sätt som ”en sticka i fingret” kan klia, ömma och bli lätt röd, så reagerar immunförsvaret mot de främmande organismerna. Läs mer om Tenutex i FASS.


Norsk skabb

Begreppet ”norsk skabb”används för en viss typ av skabb som är extra smittsam. Den förekommer framförallt hos personer med nedsatt immunförsvar. Men även vårdpersonal har drabbats. Antalet fall har ökat senaste åren, men det är oklart varför. Sannolikt har kvalstren muterat och därmed blivit mer smittsamma.

Kommentera

*